Klubist ja kontakt

MTÜ Viljandi Lauatenniseklubi Sakala
Kaalu 2, 71020 Viljandi, Eesti
Registri nr. 80020726
EE332200001120110688 Swedbank
Asutatud 15. jaanuar 1989.a.
 
Juhatuse esimees:
Tarmo Türk tel (+372) 51 16040
e-mail: tarmo.turk[at]gmail.com
 
Juhatuse liikmed:
Rivo Saaremäe tel (+372) 53 498805
e-mail: rivosaaremae[at]gmail.com
Aleksandr Kirpu tel (+372) 56 61643

e-mail: aleksandr.kirpu1[at]gmail.com
 
Kodulehekülg:
Aleksandr Kirpu tel (+372) 56 61 67 43
e-mail: aleksandr.kirpu[at]tammegymnaasium.ee
Rauno Põru tel (+372) 50 55 542
e-mail: rauno.poru[at]eesti.ee

 

Asutamisprotokoll
 
Meie arengukava
Meie põhikiri

Hea juhtimise tava

Juhatuse otsus 5.07.2021

 

Mittetulundusühingute seadus

Eesti spordi harta

Spordiseadus

Spordiarbitraaž

Kokkuleppemängud

 

Teised Eestis registreeritud Eesti Lauatenniseliidu liikmesklubid (2013/14)